Jak dlouho se píše didaktický test AJ a ČJ? (2021) 0

Potřebujete nutně vědět jak dlouho se píší didaktické testy z ČJ, AJ a dalších cizích jazyků v letošním roce (2021)? Pojďme se na to podívat.

Cizí Jazyk – Didaktický test z AJ a dalších jazyků

Didaktický test z AJ (další: FJ, NJ, ŠJ ,RJ) je v roce 2021 prodloužen na 110 minut (100 minut v minulých letech). Dělí se na dvě části. První je poslechová část a druhá část ověřuje čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Délka didaktického testu z ČJ

Didaktický test z ČJL je v roce 2021 prodloužen na 85 minut (původně šlo o 75 minut). Studenti mohou mít pouze psací potřeby. Žádné jiné pomůcky nejsou dovolené. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem.