Radiátor netopí ani po odvzdušnění – příčiny, postup 0

Pokud se váš radiátor stále netopí i po odvzdušnění, existuje několik dalších možných příčin a řešení:

  1. Nedostatek vody v systému: Zkontrolujte hladinu vody a tlak v topném systému. Pokud je tlak příliš nízký, nedojde voda do všech radiátorů.
  2. Problém s čerpadlem: Pokud je čerpadlo nefunkční, může dojít k nedostatečnému oběhu teplé vody v systému. Ověřte, zda čerpadlo běží a je správně nastaveno.
  3. Problémy s termostatem: Zkontrolujte, zda je termostat správně nastaven. Někdy může být potřeba ho vyměnit nebo opravit.
  4. Znečištěné potrubí nebo radiátor: Pokud jsou potrubí nebo radiátor zanesené nečistotami a usazeninami, může dojít k omezení průtoku teplé vody. Odborník na topení může provést čištění nebo výměnu postižených částí.
  5. Problém s ventilem nebo termostatickým ventilovým hlavou: Zkontrolujte, zda jsou ventily správně otevřeny. Termostatická hlava by měla být nastavena na požadovanou teplotu.
  6. Problémy s topným tělesem: Pokud je topné těleso zanesené nebo nefunkční, může to ovlivnit jeho schopnost vydávat teplo. Odborník na topení by měl zhodnotit stav topného tělesa.

Pokud se nejste schopni problému vyřešit sami, je nejlepší kontaktovat odborníka na topení, který může provést důkladnou kontrolu a opravit příčinu problému. Opravy topného systému jsou obvykle nejlepší svěřit kvalifikovaným profesionálům.